Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

Cursus Projectmanagement

“Hoe maak ik van mijn project een succes en voorkom ik dat het mislukt?” Als u het antwoord wilt horen op die vraag, volg dan de cursus Projectmanagement. Aan de hand van een algemeen toepasbare methode leert u hoe u, als projectleider of als projectmedewerker, erin gaat slagen om het afgesproken projectresultaat op het afgesproken tijdstip, binnen het afgesproken budget en met de vereiste kwaliteit op te leveren. Met als gevolg: een tevreden opdrachtgever en tevreden (eind-)gebruikers. U leert hoe u, bij de start van het project, een gedegen plan van aanpak schrijft en hoe u vervolgens het project op de rails houdt.

De cursus is op HBO niveau waarbij de projectmanagement methode van Twijnstra Gudde (6-fasen model) wordt behandeld.

Inhoud :

  • De vijf beheers aspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie.
  • Risicomanagement, oftewel: het vroegtijdig onderkennen van ongewenste situaties (risico’s) en het nemen van maatregelen om die te voorkomen of, als ze toch mochten optreden, te neutraliseren.
  • Faseren en Plannen.
  • Teamrollen (Belbin)
  • Situationeel Leidinggeven (Blanchard)
  • Praktijksituaties herkennen.
  • Persoonlijk actieplan ontwikkelen.

Resultaat:
Een proactieve project medewerker / leider, die in staat is alle facetten en vaardigheden die komen kijken bij het opstarten en uitvoeren van een project in de praktijk te brengen. En dit op een zodanig gestructureerde wijze te doen dat dit draagvlak creëert en leid tot succes.

Voor wie bestemd:
Projectleiders, projectmedewerkers.
Niveau:  HBO                Duur: 5 dagdelen          Planning: In overleg.