Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NAK039

Cursus Geschiedenis van epidemieën door de eeuwen heen

Cursus Geschiedenis van epidemieën door de eeuwen heen
Cursuscode: NAK039

De veertiende eeuw was een rampzalige periode, geteisterd door oorlog, honger en armoede. De ergste ramp kwam echter in de vorm van een wijdverspreide en enorm  dodelijke  epidemie,  de  Zwarte Dood  (1348-1351).  Tijdgenoten  spraken  van mortalitas, pestilentia  maxima, haestighe sieckte of gadoot en het woord ‘pest’  wordt  nog  steeds  veel  gebruikt in  onze  moderne  woordenschat.  Dit illustreert  de grote  symbolische  waarde  van deze ziekte in onze cultuur. In deze cursus wil ik, samen met jullie, de vergelijking maken tussen de middeleeuwse Zwarte Dood en de huidige Corona/Covid-19 crisis. Deze vergelijkende studie zullen we uitvoeren op basis van verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld: epidemiologische kenmerken, economische gevolgen en sociaal-culturele gevolgen. Ook krijgen jullie de kans om zelf met middeleeuwse bronnen aan de slag te gaan. Hoewel studies van hedendaagse rampen bijzonder waardevolle inzichten verschaffen, kunnen ze moeilijk inzicht bieden in langetermijneffecten en zijn ze daarom minder geschikt om tot duurzame oplossingen voor de toekomst te komen. Geschiedkundige bronnen stellen wetenschappers in staat om de impact maar ook het herstel na rampen over een lange periode in kaart te brengen.

Dinsdag 22 september 2020
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 150,00
Dhr. J. (Joris) Roosen
19:30 - 21:30
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit, (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
J. (Joris) Roosen
J. (Joris) Roosen
Mijn naam is Joris Roosen en ik ben in 2014 afgestudeerd in economische geschiedenis aan de Universiteit Gent. Van 2015 tot 2019 werkte ik als onderzoeker en docent op de Universiteit Utrecht en University College Utrecht. Sinds september 2019 ben ik aan de slag als coördinator voor een onderzoeksinstelling op de Universiteit van Nyenrode. In mijn jaren als docent gaf ik hoor- en werkcolleges over economische geschiedenis en globalisering. Mijn promotieonderzoek handelt over de socio-economische en demografische impact van de Zwarte Dood en terugkerende pestgolven tijdens de late middeleeuwen. Mijn onderzoek staat vooral stil bij de vraag waarom sommige samenlevingen erin slaagden om na een epidemie snel te herstellen, terwijl andere samenlevingen eeuwenlang in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. In oktober 2020 zal ik mijn doctoraatsthesis over dit onderwerp verdedigen.