Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: VT872

Russisch niveau 4 [A1 - ¼A2]

Russisch niveau 4 [A1 - ¼A2]
Cursuscode: VT872

In deze cursus wordt niveau A1 van het Europees Referentiekader afgerond en een begin gemaakt met niveau A2. Het lesprogramma haakt in op de in niveau 1 verworven basiskennis. De cursist bouwt verder aan zijn vocabulaire en grammaticale kennis en oefent zijn spreekvaardig- en luistervaardigheid. Er zal tevens worden gestreefd naar het bereiken van een beter inzicht in de Russische geschiedenis en samenleving. Cursisten die al elders Russisch hebben gevolgd en nu in deze cursus ingepast willen worden, kunnen een vrijblijvend plaatsingsadvies krijgen.

Boeken: Deze worden in overleg met de docente aangeschaft.

 

Cursus Russisch voor beginners (plus)

Je hebt al een jaar Russisch achter de rug, of hebt voldoende Russisch opgepikt om de lessen op dit niveau te kunnen volgen. Je wilt je kennis van de Russische taal verbeteren en leren hoe je in elk geval op een eenvoudig niveau kan communceren met de Russen. De lessen Russisch zijn niet op een schoolse manier.

Op de Volksuniversiteit Utrecht leer je het Russisch door op een heel praktische manier met de taal bezig te zijn. Een taalcursus dus waarin je jouw vaardigheid in het Russisch al snel verder ziet groeien.

De lessen kunnen worden ondersteund door 'blended learning'. Je kunt thuis inloggen en gebruik maken van allerhande lesstof, interessante filmpjes over de Russische cultuur, tot zelfevaluatie toetsen toe.

Materiaal: Via de docent (de kosten hiervan zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen).

Donderdag 27 januari 2022
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 185,00
Mw. E.N. (Elena) Bogdan
19:00 - 20:30
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
E.N. (Elena) Bogdan
E.N. (Elena) Bogdan
Elena Bogdan (1980), docente Russisch en journaliste. Als Russische van oorsprong wil ik de betovering voor mijn moedertaal en onze culturele overeenkomsten aan anderstaligen overbrengen. Als journaliste schrijf ik over de Russische-Nederlandse betrekkingen en als taaldocente help ik cursisten de Russische taal eigen maken. Zodat ze net als ik van het Russisch kunnen genieten: van zijn klanken en spraakkunst. Mijn ervaring zegt dat je de juiste klemtoon, woordkeuze en zinsmelodie vooral in interacties leert. Zodat Russisch écht op het puntje van je tong blijft. https://www.russischlerenonline.nl/