Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

Voorwaarden

Er kan ingeschreven worden vanaf het moment dat het cursusprogramma op de website verschijnt. Dit geldt echter niet voor het instappen op één van de vervolgniveaus van de taalcursussen en creatieve cursussen. Om je niveau te bepalen spreek je de taal docent op de Open Dag of tijdens een spreekuur. Nadat het niveau is bepaald samen met de docent kan je je inschrijven voor het geadviseerde niveau. Indien je eerder een taal of andere cursus hebt gevolgd bij Volksuniversiteit Utrecht, wordt in de laatste les een advies gegeven over het te volgen vervolgniveau.

Bevestiging van inschrijving
Na ontvangst van de betaling sturen wij je per email de bevestiging van inschrijving toe. Dit is het bewijs van toegang en tevens betalingsbewijs. Hierop staan onder andere de aanvangsdatum de einddatum en cursuslocatie vermeld. Houd er rekening mee dat de cursus een of twee weken kan uitlopen wanneer de docent, bijv. door griep, geen les kan geven. Heb je geen emailadres, dan sturen wij de bevestiging per post.

Annulering en wijzigingen
Uiterlijk een week voor de aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven! Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht een cursus te annuleren. Je krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht, hoor je niets dan gaat de cursus gewoon door. Bij annulering van de cursus krijg je het cursusgeld terug of kan je je inschrijven voor een andere cursus. Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden. Ook de locaties zijn onder voorbehoud, bij wijzigingen ontvang je hierover bericht.
Bij de cursusgegevens staat het maximum aantal deelnemers vermeld. In incidentele gevallen kan worden besloten om van het maximum aantal deelnemers af te wijken.

Restitutie
Tot twee weken (14 dagen) vóór aanvang van de cursus krijgt men het volledige cursusgeld retour. Voorwaarde hiervoor is wel dat je contact opneemt met Volksuniversiteit Utrecht en de annulering doorgeeft. Daarna is gedeeltelijke restitutie mogelijk, zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden van de NRTO artikel 5. Hiervoor dient er een schriftelijk verzoek aan de administratie te gericht te worden.

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

  • Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
  • Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.
  • Mocht je te laat zijn voor restitutie, dan kan je de cursus eventueel ook cadeau doen aan iemand. Geef dit wel door aan de administratie.

Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van de Volksuniversiteit liggen, worden niet of beperkt ingehaald en restitutie is niet mogelijk. Bij een eventueel meningsverschil kunnen wij een beroep doen op de geschillen commissie van de NRTO, zie algemene voorwaarden NRTO artikel 16.

Covid-19
Als wij door een lockdown onze deuren opnieuw moeten sluiten, zullen de lessen per direct, waar mogelijk, online worden  voortgezet. Lessen die uitvallen wegens calamiteiten die buiten de invloed van de Volksuniversiteit liggen, worden niet of beperkt ingehaald en restitutie is niet mogelijk.

Volle cursussen en wachtlijsten
Wanneer je je inschrijft voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om je op een wachtlijst te plaatsen. Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met je op.

Ruiling
Wanneer je tijdens de cursus wil overstappen naar een andere cursus, kan dat alleen na overleg met de administratie. Die alternatieve cursus dient dan wel binnen de tijd dat de oorspronkelijke cursus loopt te starten.

Aansprakelijkheid
Volksuniversiteit Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Toegankelijkheid
Het gebouw aan de Nieuwegracht 41 is niet voorzien van een lift. Slechts een beperkt aantal lokalen bevinden zich op de begane grond. Je kunt contact opnemen met de administratie over de toegankelijkheid. Op de begane grond bevindt zich een invalidentoilet met alarmknop.