Volksuniversiteit Utrecht
030-2313395

Open Dag

De Open Dag is op zaterdag 2 september 2017 van 12:00 tot 16:00 uur.
Tijdens de Open Dag, op de Nieuwegracht 41 te Utrecht, proef je de sfeer van de Volksuniversiteit Utrecht. Veel docenten zijn dan aanwezig om je nader te informeren over de inhoud, opzet en doelen van de diverse cursussen.

Overzicht van aanwezige docenten tijdens de open dag.

Niveaubepaling taalcursussen tijdens de Open Dag
De Open Dag is vooral ook een goede gelegenheid om je in te laten schalen op het juiste taalniveau. Met uitzondering van niveau 1 is instromen uitsluitend mogelijk na overleg met een docent tijdens de Open Dag of op een ander ‘spreekuren’ moment. De docent bepaalt samen met jou welk niveau het beste bij je past door het voeren van een gesprek en/of het maken van een toets.
Indien je eerder een taalcursus hebt gevolgd bij Volksuniversiteit Utrecht dan wordt er aan het einde van de cursus advies gegeven over het vervolgniveau.
Alle spreekuren en intakegesprekken zijn gratis en worden gehouden op de Nieuwegracht 41 te Utrecht.

Agenda spreekuren