Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

Latijn

Tijdens een cursus Latijn van Volksuniversiteit Utrecht leert u dat Latijn veel meer is dan alleen “de taal van de Romeinen”. Na de ondergang van de klassieke wereld was het Latijn nog anderhalf duizend jaar lang de taal waarin alle hogere cultuur, godsdienst en wetenschap in Europa zijn uitdrukking vond.  Door een cursus Latijn te volgen gaat er dus een schatkist van twee millennia aan cultuur open zoals mythen en sagen, geschiedverhalen en gedichten, filosofie en religie, politiek en wetenschap, muziek en inscripties.

Latijn leren

In deze cursus Latijn leren we de taal op een manier die op de meeste gymnasia ongebruikelijk is: we pakken Latijn zoveel mogelijk aan als taal, zo actief mogelijk, waarbij we zoveel mogelijk in het hoofd van een Latijn-spreker of Latijn-schrijver proberen te kruipen. Zodat de taal echt gaat leven en dat we de taal als het ware gaan “proeven”. Grammaticale theorie en de beroemde (beruchte) “rijtjes” zijn onvermijdelijk en zullen in deze cursus Latijn ook grondig aan de orde komen, maar we gaan vooral het Latijn leren gebruiken, vanaf de eerste minuut in de eerste les tot de laatste minuut van de laatste les. Het in de cursus gehanteerde boek is hier speciaal op gericht. Grammaticale oefeningen kunnen als onderdeel van het huiswerk via een speciale website gemaakt worden, die aansluit op de gebruikte methode, waarbij de student van de cursus Latijn direct feedback ontvangt over de vorderingen.

Voorkennis is niet noodzakelijk, interesse en doorzettingsvermogen des te meer. (Oud-) gymnasiasten die hun Latijn willen ophalen of versterken zijn van harte welkom (juist de “onconventionele” aanpak kan verrassend zijn, ook al is de inhoud misschien al bekend!), maar moeten zich wel realiseren dat het hier om een (intensieve) beginnerscursus gaat. Naast het verwerven van een basis van de Latijnse taal wordt in elke les bovendien aandacht besteed aan het leren lezen (ontcijferen) van Latijnse inscripties.

Open dag cursus Latijn

Tijdens een open dag van Volksuniversiteit Utrecht kunt u zich oriënteren op de cursus Latijn. Ga in gesprek met de docenten Latijn en kijk of de cursus aansluit bij uw wensen. Omdat de cursus zeer intensief is moet u van te voren goed afwegen of dit een geschikte cursus voor u is. Heeft u ooit al eens Latijn gevolgd op het gymnasium? Dan kunt u uw kennis weer ophalen door de cursus Latijn te volgen.

Cursus Latijn afronding

Aan het einde van deze intensieve cursus Latijn heeft de cursist een behoorlijke basiswoordenschat opgebouwd, heeft hij of zij kennis gemaakt met ongeveer een derde van de minimaal noodzakelijke grammatica die nodig is om klassiek Latijnse literatuur te lezen en voelt hij of zij zich zeker genoeg om (eenvoudige) Latijnse teksten te lezen en zelfs te schrijven. Van veel Latijnse inscripties (die nog steeds overal te vinden zijn waar de Romeinen geheerst hebben, zeker niet alleen in Rome zelf) zal de cursist kunnen verklaren wat de betekenis is.