Volksuniversiteit Utrecht

Nederlands voor Anderstaligen

Niveau
De cursussen Nederlands voor anderstaligen van Volksuniversiteit Utrecht zijn speciaal voor hoogopgeleide Anderstaligen.

Subsidie Nederlands leren voor Anderstaligen De gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht subsidiëren de cursussen NT2 voor hun inwoners. Hierdoor zijn de cursusprijzen veel lager dan de standaard cursusprijs.
De cursus kost dan slechts € 50,- !

Je moet voor die lagere prijs wel aan beide voorwaarden hieronder voldoen: 1. Je bent een burger uit de Europese Unie en/of je bent vóór 2013 in Nederland gevestigd. 2. Je staat ingeschreven in de gemeente Utrecht of de gemeente Stichtse Vecht. Voldoe je aan beide voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor de kortingsprijs. Voldoe je aan slechts één of geen van de voorwaarden, dan geldt de standaard cursusprijs.
De Volksuniversiteit Utrecht heeft het keurmerk ‘Blik op Werk’. Je kunt de cursus met een lening financieren door bij DUO https://www.duo.nl een lening aan te vragen. Deze lening wordt kwijtgescholden als je binnen drie jaar je inburgeringsexamen haalt.

Cursussen Nederlands voor Anderstaligen doelstelling
Door de lesmethode en je hoge vooropleiding ben je relatief snel in staat om aan een examen deel te nemen (deelname aan examens is natuurlijk niet verplicht). De Modules bereiden voor op Staatsexamen NT2, Programma 1 en Programma 2. Het tempo ligt hoog en er wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht. Je moet daarom aan onderstaande eisen voldoen:
1. Je hebt minimaal havo, vwo, hbo / universiteit of een vergelijkbare opleiding afgerond.
2. Je beheerst al goed een vreemde taal als bijv. Frans, Duits of Engels.
Schrijf je in voor een cursus Nederlands voor Anderstaligen en wij helpen je om zo snel mogelijk een diploma voor Staatsexamen NT2 of je inburgering te behalen.
Zie het schema voor de niveaus helemaal onderaan deze pagina.

Cursus Nederlands Module 1 [A0 tot A1], 2x per week ma. en wo.

This is an intensive course with two lessons per week meant for beginners. It starts with level A0 and  completes level A1 of the Common European Framework of Reference. Subscription is only possible after consultation with a teacher.
The course
* Classroom teaching with online support. max. 15 students.
* See requirements for the subsidised price in the preface.
Homework:  6 hrs. per week.

Dit is een intensieve beginnerscursus met .........

Meer informatie
Maandag 24 september 2018
16 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. C.M.E. (Carin) Fijnaut
Boeken: Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal, Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal
9:15 - 12:15
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 1 [A0 tot A1], 1x per week

Dutch possible for only € 50,- ? Or payable by DUO, or by U-Pas?
Interested? better read on !!

The municipality of Utrecht and Stichtse Vecht subsidize the NT2 courses for their inhabitants in order to reduce te course price to only € 50,-! But you have to comply to both conditions below:
- You originate from the European Union, or have arrived in the Netherlands before 2013.
- You are registered in the municipality of Utrecht or Stichtse Vecht.
Only if you meet both conditions you are eligible for the discounted price.
Volksuniversiteit Utrecht has the "Keurmerk Blik op Werk” so that you can finance your course with a loan from DUO https://www.duo.nl This loan will be waived if you succeed for your “Civic Integration Exam” (inburgeringsexamen) within three years.

De Volksuniversiteit Utrecht heeft het keurmerk ‘Blik op Werk’. Je kunt de cursus met een lening financieren door bij DUO https://www.duo.nl een lening aan te vragen. Deze lening wordt kwijtgescholden als je binnen drie jaar je inburgeringsexamen haalt.The course is for beginners. Subscription is only possible after consultation with a teacher. The course starts at level 0 and reaches level A1 of the Common European Framework of Reference. The Course * Classroom teaching with online support. max. 15 students. * See requirements for the subsidised price in the preface. Homework:  3 hrs. per week.

Meer informatie
Woensdag 26 september 2018
16 lessen van 3 uur
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. Drs. Drs. A.F. (Anneke) de Wit -Van der Kolk
Boeken: Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal, Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal
19:00 - 22:00
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 1 [A0 tot A1], 2x per week di. en do.

This is an intensive course with two lessons per week meant for beginners. It starts with level A0 and  completes level A1 of the Common European Framework of Reference. Subscription is only possible after consultation with a teacher.
The course
* Classroom teaching with online support. max. 15 students.
* See requirements for the subsidised price in the preface.
Homework:  6 hrs. per week.

Meer informatie
Dinsdag 25 september 2018
16 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. drs. Drs. E. (Elisa) van Egmond-Schipper
Boeken: Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal, Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal
9:15 - 12:15
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 2x per week ma. en wo.

This intensive course (twice a week) is for those with some knowledge of Dutch. The course starts at level A1 and completes level A2  of the Common European Framework of Reference. Subscription is only possible after consultation with a teacher.
The course
* Classroom teaching with online support. Max. 15 students.
* See requirements for the subsidised price in the preface.
Homework: 6 hours per week.

Meer informatie
Maandag 24 september 2018
16 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. mr. Mr. L. (Lina) Goerdayal
Boeken: Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal, Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal
13:00 - 16:00
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 1x per week

Je kunt deze cursus doen als je een beetje Nederlands spreekt. De cursus begint op niveau A1 en gaat naar  niveau A2 van het Europees referentiekader.
Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus
*
Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.
Huiswerk: 3 uur per week.

This course is for those who speak some  Dutch. The course starts at  ......

Meer informatie
Dinsdag 25 september 2018
16 lessen van 3 uur
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Boeken: Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal, Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal
19:00 - 22:00
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 1x per week

Je kunt deze cursus doen als je een beetje Nederlands spreekt. De cursus begint op niveau A1 en gaat naar  niveau A2 van het Europees referentiekader.
Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus
*
Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.
Huiswerk: 3 uur per week.

This course is for those who speak some  Dutch. The course starts at  ......

Meer informatie
Maandag 24 september 2018
16 lessen van 3 uur
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. J.P.M. (Ans) Timmermans
Boeken: Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal, Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal
19:00 - 22:00
Locatie: Utrecht, Stedelijk Gymnasium
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 2 [A1 tot A2], 1x per week

Je kunt deze cursus doen als je een beetje Nederlands spreekt. De cursus begint op niveau A1 en gaat naar  niveau A2 van het Europees referentiekader.
Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus
*
Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.
Huiswerk: 3 uur per week.

This course is for those who speak some  Dutch. The course starts at  ......

Meer informatie
Maandag 24 september 2018
16 lessen van 3 uur
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Boeken: Contact! 1 Werkboek + audiomateriaal, Contact! 1 Tekstboek inclusief woordenlijst en audiomateriaal
19:00 - 22:00
Locatie: Utrecht, Stedelijk Gymnasium
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Inburgering  A2 Plus

In deze cursus doe je de voorbereiding op het inburgeringsexamen, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Voor wie?   ....

Meer informatie
Maandag 8 oktober 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 350,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. J.P.M. (Ans) Timmermans
Boek: Welkom in Nederland, 3e druk
19:00 - 22:00
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 3 [A2 tot ½ B1], 2x per week ma. en wo.

Dit is een intensieve cursus met twee lessen per week. Deze cursus is geschikt voor je als je jezelf al aardig kunt redden in het Nederlands. Je hebt niet veel hulp nodig om duidelijk te maken wat je bedoelt. Je kunt goed spreken over bekende thema’s en vertrouwde onderwerpen. Je kunt de mensen begrijpen als het over alledaagse dingen gaat De cursus start halverwege B1 (www.erk.nl) en rondt dit niveau af. Aan het eind van de cursus wordt er aandacht besteed aan het Staatsexamen Programma1 (www.staatsexanensnt2.nl).
Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus

Meer informatie
Maandag 24 september 2018
16 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. A.C.S. (Angela) Peters
Boek: Nederlands in actie
09:00 - 12:00
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands Module 3 [A2 tot ½ B1], 1x per week

Je kunt deze cursus doen als je klaar bent met het beginnersniveau A2 . Je kunt jezelf voorstellen, boodschappen doen, en communiceren over het alledaagse leven. Je gebruikt complete zinnen en ook de verleden tijd. De cursus begint op niveau A2 en werkt naar halverwege niveau B1 van het Europees referentiekader. Je kunt je inschrijven als je contact hebt gehad met een docent.
De cursus
* Klassikaal onderwijs met online support. Max. 15 deelnemers.
* Zie voorwaarden voor de gesubsidieerde prijs bij de inleiding.
Huiswerk: 3 uur per week.

This course is for those with some knowledge of Dutch. The course starts at .......

Meer informatie
Donderdag 27 september 2018
16 lessen van 3 uur
Prijs: € 550,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Dhr. drs. Drs. W. (Willem) Boone
Boek: Nederlands in actie
19:00 - 22:00
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving geopend >

Pagina's

Cursussen Nederlands voor Anderstaligen inschrijfvoorwaarden
Inschrijven kan alleen na overleg met een docent Nederlands. Je kunt de docenten spreken tijdens een Open Dag of de spreekuren (zie rooster op de site). De docent zal het geschikte niveau bepalen op basis van een gesprek en een schriftelijke toets.
Dit advies is bindend.

Schema van de lesmodules en de niveaus van het Europees referentiekader:

Module

Lessen

niveau

examen

1

16x3 uur

0->A1


2

16x3 uur

A1->A2


Inburgering A

12x3 uur

A2+

Inburgeringsexamen, KNM en ONA

3

16x3 uur

A2->½B1


4

16x3 uur

½B1->B1

Staatsexamen NT2, Programma 1

Inburgering B

 8x3 uur

B1+

Inburgeringsexamen, KNM en ONA

5

16x3 uur

B1->½B2


6

16x3 uur

½B2->B2

Staatsexamen NT2, Programma 2

7

14x3 uur

B2->½C1

 

8

14x3 uur

½C1->C1