Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

Russisch

Rusland is qua oppervlakte het grootste land ter wereld, Het is zelfs twee maal zo groot als het op één na grootste land Canada. Het ene deel van Rusland ligt in Europa en het andere deel in Azië. Russisch leren wordt in het algemeen als lastig beschouwd omdat in het Russisch gebruik wordt gemaakt van het Cyrillisch alfabet (Азбука). Dit alfabet wordt ook gebruikt door andere Slavische talen. Bij een cursus Russisch leert u zich de taal op structurele wijze eigen te maken.

Cursus Russisch niveau [A0 - � A1]

In deze cursus wordt toegewerkt naar niveau ½ A1 van het Europees Referentiekader.
Een eerste kennismaking met de Russische taal en tevens de basis voor de verdere cursussen. Eerst maken we kennis met het cyrillische alfabet dat ook in Bulgarije en Servië wordt gebruikt.

Materiaal: Via de docent (de kosten hiervan zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen).

Meer informatie
Vrijdag 28 september 2018
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 157,50
Mw. drs. Drs. M. (Marian) Kardos
19:00 - 20:30
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit, (klik hier voor de adres gegevens)
Aanmelden wachtlijst >
Cursus Russisch niveau  [A1]
Cursus Russisch niveau [A1]
Cursuscode: T874

In deze cursus wordt niveau A1 van het Europees Referentiekader afgerond.
Het lesprogramma haakt in op de in het voorgaande niveau verworven basiskennis. De cursist bouwt verder aan zijn vocabulaire en grammaticale kennis en oefent zijn spreekvaardig- en luistervaardigheid. Er zal .....

Meer informatie
Donderdag 27 september 2018
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:45 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 157,50
Mw. drs. Drs. M. (Marian) Kardos
20:45 - 22:15
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit, (klik hier voor de adres gegevens)
Cursus geannuleerd >
Cursus Russisch niveau  [� A2- � A2]

Een cursist moet al kunnen deelnemen aan een eenvoudig gesprek in het Russisch.Inhoud: uitspraak, luistervaardigheid, conversatie, grammatica, lezen en schrijven, achtergrond informatie en cultuur. Cursisten die al elders Russisch hebben geleerd kunnen tijdens de Open Dag en de spreekuren een vrijblijvend plaatsingsadvies krijgen.

Meer informatie
Donderdag 27 september 2018
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 157,50
Mw. drs. Drs. M. (Marian) Kardos
19:00 - 20:30
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit, (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving nog open >

Russisch leren

Russisch leren begint bij de Volksuniversiteit Utrecht met het begrijpen van het Cyrillisch alfabet. Daarna zal de nadruk steeds meer gaan liggen op het praktische gebruik van het Russisch. Dit, door een mix van lessen in grammatica, woordenschat (vocabulaire), spreekvaardigheid en uiteraard de luistervaardigheid. Op deze manier leert u de taal te begrijpen en kunt u zich binnen de kortste keren verstaanbaar maken in het Russisch.

Cursus Russisch voor beginners en gevorderden

Bij de Volksuniversiteit Utrecht kunt u terecht voor een Cursus Russisch op verschillende instapniveaus. Zo kunt u als beginner starten aan een van onze Russische cursussen, maar ook wanneer u de Russische taal al redelijk spreekt, kunt u zich nog uitstekend verbeteren met een cursus die start op een hoger niveau.

Cursus Russisch op uw niveau

In beginsel zult u altijd starten op het eerste niveau van de cursus Russisch. Echter kan u in overleg met de docent ook instappen op een hoger niveau. Alleen de docent kan beslissen of u klaar bent om in te stappen op één van de hogere niveaus. Wanneer iemand namelijk te hoog instapt, komt het maar heel zelden voor dat die cursist nog weet aan te haken bij de groep. Tijdens een van onze open dagen kunt u met de docent bespreken op welk niveau u zich het best kunt inschrijven voor de cursus Russisch.