Volksuniversiteit Utrecht
030-2313395

Russisch

Rusland is qua oppervlakte het grootste land ter wereld, Het is zelfs twee maal zo groot als het op één na grootste land Canada. Het ene deel van Rusland ligt in Europa en het andere deel in Azië. Russisch leren wordt in het algemeen als lastig beschouwd omdat in het Russisch gebruik wordt gemaakt van het Cyrillisch alfabet (Азбука). Dit alfabet wordt ook gebruikt door andere Slavische talen. Bij een cursus Russisch leert u zich de taal op structurele wijze eigen te maken.

Cursus Russisch niveau 1B, [naar A1]

Deze cursus is in september van start gegaan en loopt eind april af.

In deze cursus wordt toegewerkt naar niveau A1 van het Europees Referentiekader.Een eerste kennismaking met de Russische taal en tevens de basis voor de verdere cursussen. Eerst maken we kennis met het ....

Meer informatie
Donderdag 25 januari 2018
12 lessen van 1,5 uur
Prijs: € 150,00
Mw. Drs. Drs. M. (Marian) Kardos
20:45 - 22:15
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving nog open >
Cursus Russisch niveau 2B, [A1 -½ A2]

Deze cursus is in september gestart en loopt eind april af.

In deze cursus wordt niveau A1 van het Europees Referentiekader afgerond en een begin gemaakt met niveau A2. Het lesprogramma haakt in op de in niveau 1 verworven basiskennis. De cursist bouwt verder ....

Meer informatie
Donderdag 25 januari 2018
12 lessen van 1,5 uur
Prijs: € 150,00
Mw. Drs. Drs. M. (Marian) Kardos
19:00 - 20:30
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit,
Inschrijving nog open >

Russisch leren

Russisch leren begint bij de Volksuniversiteit Utrecht met het begrijpen van het Cyrillisch alfabet. Daarna zal de nadruk steeds meer gaan liggen op het praktische gebruik van het Russisch. Dit, door een mix van lessen in grammatica, woordenschat (vocabulaire), spreekvaardigheid en uiteraard de luistervaardigheid. Op deze manier leert u de taal te begrijpen en kunt u zich binnen de kortste keren verstaanbaar maken in het Russisch.

Cursus Russisch voor beginners en gevorderden

Bij de Volksuniversiteit Utrecht kunt u terecht voor een Cursus Russisch op verschillende instapniveaus. Zo kunt u als beginner starten aan een van onze Russische cursussen, maar ook wanneer u de Russische taal al redelijk spreekt, kunt u zich nog uitstekend verbeteren met een cursus die start op een hoger niveau.

Cursus Russisch op uw niveau

In beginsel zult u altijd starten op het eerste niveau van de cursus Russisch. Echter kan u in overleg met de docent ook instappen op een hoger niveau. Alleen de docent kan beslissen of u klaar bent om in te stappen op één van de hogere niveaus. Wanneer iemand namelijk te hoog instapt, komt het maar heel zelden voor dat die cursist nog weet aan te haken bij de groep. Tijdens een van onze open dagen kunt u met de docent bespreken op welk niveau u zich het best kunt inschrijven voor de cursus Russisch.