Volksuniversiteit Utrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 23TKW101

13,7 miljard jaar in een notendop

13,7 miljard jaar in een notendop
Cursuscode: 23TKW101

Hoe vanuit materie kennis is ontstaan. Een cursus die begint bij de geboorte van het heelal en eindigt met de kennis en het bewustzijn van de mens.

We starten met het begin van het heelal en het ontstaan van sterren en materie. Materie blijkt  opgebouwd te zijn uit atomen en moleculen. Later ontstaat ons sterrenstelsel en ontwikkelt zich op aarde uit materie het eerste leven. De belangrijkste kenmerken en processen van leven komen aan bod, waarna we dieper ingaan op de evolutie, een evolutie die in de loop van een paar miljard jaar heeft geleid tot dieren met een zenuwstelsel en hersenen.

De meest complexe hersenen vinden we bij de mens. Om de werking van het brein te kunnen begrijpen dalen we eerst af naar de dierlijke cel: hoe functioneert zo’n cel en hoe wisselen cellen onderling met elkaar uit?  Dit legt de basis om de werking van de kleinste eenheid van de hersenen te begrijpen: de hersencel. Daarna komt de werking van de hersenen zelf aan bod: hoe nemen wij waar, hoe sturen we onze bewegingen, welke rol spelen emoties, hoe leren en denken wij; allemaal belangrijke elementen om kennis te kunnen vergaren.

We ronden de cursus af met bewustzijn en taal als de belangrijkste aspecten van ons vermogen om de wereld en onszelf te kennen. Dankzij dit vermogen kan ook deze cursus worden gegeven.

De cursus is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de genoemde onderwerpen en hun onderlinge samenhang. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Het niveau van deze cursus is te vergelijken met dat van populairwetenschappelijke boeken en de wetenschapsbijlagen van kranten.

De cursus wordt ondersteund met een reader (112 pagina’s, kleurendruk, bindwijze: metalen spiraal), die bij de docent tegen kostprijs is te verkrijgen. De prijs zal ongeveer € 22,- bedragen.

Woensdag 15 november 2023
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 155,00
Dhr. K. (Klaas) Schonenberg
19:30 - 21:30
Locatie: Gebouw Volksuniversiteit (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
K. (Klaas) Schonenberg
K. (Klaas) Schonenberg
Klaas Schonenberg is gepensioneerd docent natuurkunde en onderwijsonderzoeker. Tot aan zijn pensionering was hij bij verschillende onderwijsvormen werkzaam: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Hij verdiept zich al jarenlang - ook tijdens zijn beroepsleven - in vraagstukken rondom kennis en kennisoverdracht; kernvragen voor elke leraar. Zijn interesse en passie voor deze onderwerpen heeft hij omgezet in de vorm van deze cursus.