Volksuniversiteit Utrecht

Korting

U-pas korting
U-pashouders kunnen hun persoonsgebonden budget (PGB) gebruiken voor een korting op de cursusprijs bij Volksuniversiteit Utrecht. Je bepaalt zelf hoeveel je van het PGB wil inzetten als korting.
De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht. Meer informatie over de U-pas vind je hier.

Subsidie Nederlands leren voor Anderstaligen
De gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht subsidiëren de cursussen NT2 voor hun inwoners. Hierdoor zijn de cursusprijzen veel lager dan de standaard cursusprijs. Je moet voor die lagere prijs wel aan beide voorwaarden hieronder voldoen:
Je bent een burger uit de Europese Unie en
/of je bent vóór 2013 in Nederland gevestigd en je staat ingeschreven in de gemeente Utrecht of de gemeente Stichtse Vecht.
Allen als je aan beide voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor de kortingsprijs.


Duo-Lening
De Volksuniversiteit Utrecht heeft het keurmerk ‘Blik op Werk’. Je kunt de cursus met een lening financieren door bij DUO
https://www.duo.nl een lening aan te vragen. Deze lening wordt kwijtgescholden als je binnen drie jaar je inburgeringsexamen haalt.

Betaalbare cursussen
Bij Volksuniversiteit Utrecht vind je betaalbare cursussen van uitstekende kwaliteit en bereikbaar voor een zo’n breed mogelijk publiek. Dit omdat de stichting niet uit is op het maken van winst.